หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป
พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการให้บริการ
มุ่งมั่นพัฒนาจิตสำนึกในเรื่องของต้นทุน
Ver peliculas online