ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ด้วยรากฐานประสบการณ์ที่มั่นคง ของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เน้นในเรื่อง เวลาที่เที่ยงตรงและราคาที่ถูกต้อง บุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 2,000คน ทั้งวิศวกร,ผู้บริหาร ช่างผู้มีประสบการณ์และทักษะความรู้ที่เป็นสากลจำนวนมากได้ถูกจ้างเข้ามาร่วมงานในโครงการของบริษัทฯทั่วโลก...เพิ่มเติม+

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : CNT
สกุลเงิน : THB
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.97
เปลี่ยนแปลง : -0.01
ราคาระหว่างวัน : 1.97 - 1.99
ปฏิทินนักลงทุน
2561
27
พฤศจิกายน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

เวลา 13.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


เพิ่มเติม+

Ver peliculas online