หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจของบริษัท

มากกว่า 100 ปีบนโลก...80 ปีในประเทศไทย

ด้วยรากฐานประสบการณ์ที่มั่นคง ของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เน้นในเรื่อง เวลาที่เที่ยงตรงและราคาที่ถูกต้อง บุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 2,000คน ทั้งวิศวกร,ผู้บริหาร ช่างผู้มีประสบการณ์และทักษะความรู้ที่เป็นสากลจำนวนมากได้ถูกจ้างเข้ามาร่วมงานในโครงการของบริษัทฯทั่วโลก

งานโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการ Adam Opel Motor Vehicle Manufacturing and Assembly Plant บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

เนื้องานประกอบด้วยงานเตรียมงาน และงานดิน โดยมีพื้นที่รวมเท่ากับ 481,100 ตรม งานขุดดิน 536,977 ลูกบาศก์เมตร, งานขุดดินและกลบดินสำหรับงานระบบระบายน้ำ 6,000 เมตร, งานตอกเข็มและงานฐานราก (เข็มเหลี่ยมขนาด 400 มม. จำนวน 5,057 ตัน เข็มกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. จำนวน 798 ตัน) งานโครงสร้างอาคารประกอบด้วย อาคาร 15 หลัง พื้นที่ใช้สอย 60,000 ตรม., พื้นที่หลังคาและผนังรวม 146,107 ตรม., งานถนนคอนกรีต 76,100 ตรม., ถนนแอสพัลส์ 25,500 ตรม., รางระบายน้ำคอนกรีตยาว 8,850 เมตร, รั้วยาว 2,600 เมตร, งานปรับทัศนียภาพและ งานระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลซึ่งรวมงานออกแบบ,งานติดตั้ง,และงานทดสอบระบบ

โครงการ Advance Agro Pulp And Paper Mill, จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

งานก่อสร้างประกอบด้วย โรงผลิตกระดาษ พื้นที่ใช้สอย 60,000 ตรม.,โรงย่อยไม้ พื้นที่ใช้สอย 26,000 ตรม., โรงงานบดไม้ พื้นที่ใช้สอย 8,000 ตรม., นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำขนาด 3,700 ตรม., โรงงานเคมี , Pipe Bride,โรงบำบัดน้ำเสีย, อาคารซ่อมบำรุงขนาด 11,000 ตรม. และอาคารสำนักงาน ซึ่งพื้นที่รวมของทั้งโครงการเท่ากับ 131,900 ตรม.

โครงการโรงงานเบียร์ของบริษัท Thai Asia Pacific Brewery จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

เป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสำหรับเก็บข้าวมอลต์, ทำเบียร์ และบรรจุขวดพื้นที่ 9,564 ตรม., อาคารสำนักงานพื้นที่ 400 ตรม.,โรงอาหารพื้นที่ 500 ตรม., สถานีจอดรถบรรทุกพื้นที่ 120 ตรม., สถานีควบคุมพื้นที่ 128 ตรม., งานถนนภายนอกพื้นที่ 3,610 ตรม., งานระบบระบายน้ำ, งานรั้ว และงานประตูทางเข้า

โครงการ โรงงานThai-Baroada Nylon-6 Type Cord นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคาร 16 หลัง ซึ่ง 7 อาคารหลักมีพื้นที่อยู่ระหว่าง 4,000 ตรม. ถึง 8,000 ตรม., อาคาร 4 ชั้น สูง 17 เมตร 1 หลัง, อาคาร 5 ชั้นสูง 29 เมตร 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวอื่นๆ อีก 7 หลัง งานประกอบและติดตั้งโครงเหล็กน้ำหนัก 3,700 ตัน และงานภายนอกประกอบด้วยงานถนน, ระบบระบายน้ำ และที่จอดรถ

โครงการ ECCO Tannery, จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

ประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 8,000 ตรม., โครงหลังคาเหล็กน้ำหนัก 700 ตัน, ถังคอนกรีต 5 ถัง สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย, สถานีควบคุมจำนวน 2 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง งานระบบประกอบด้วยงานไฟฟ้า, งานสุขาภิบาลและงานเครื่องกลซึ่งรวมงานติดตั้งเครื่องจักร งานภายนอกประกอบด้วยที่จอดรถ, งานปรับทัศนียภาพ, งานระบบระบายน้ำ และงานไฟแสงสว่างถนน

อาคารในโรงกลั่นสตาร์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ประกอบด้วยประกอบด้วยงานออกแบบ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สำหรับอาคารกว่า 50 หลัง ซึ่งประกอบด้วย อาคารควบคุมหลัก, ศูนย์วิจัย, อาคารซ่อมบำรุง, โกดัง, สถานีย่อยจำนวน 11 หลัง, จุดพัดรถจำนวน 7 หลัง, อาคารขนาดเล็กจำนวน 34 หลัง โดยมีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 16,672 ตรม.

โครงการ อาคารCatering บริษัทบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาด 144 เมตร x 139 เมตร รวมชั้นใต้ดิน และชั้นลอย

โครงการ อาคารสนับสนุนภาคพื้นดินและเก็บวัสดุ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาด 100 เมตร x 77.5 เมตร รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เนื้องานประกอบด้วยงานดิน, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล, งานภายนอกและปรับภูมิทัศน์

โครงการศูนย์กระจายสินค้า CP 7-11 ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพ ประเทศไทย

เป็นศูนย์กระจายสินค้า 1 ชั้น ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 20,500 ตรม. และอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ 9,500 ตรม. นอกจากนี้รวมงามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนแอสพัลต์, ระบบระบายน้ำ, ถังน้ำใต้ดิน และห้องปั้มน้ำสำหรับดับเพลิง

โครงการ ไซโล และอาคารผลิต ของบริษัทแคปิตอล ซีเรียล จำกัด

ประกอบด้วย ไซโล และ อาคารผลิตของ บริษัท แคปิคอล ซีเรียล จำกัด ที่อำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา

โครงการ Wet Bin & Meal Silo and Feed mill บริษัทเจริญ โภคภัณฆ์ จังหวัดโคราช ประเทศไทย

เป็นโครงการไซโล คอนกรีต ที่ใหญ่สุดในภาคพื้นเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย

  • -ถังเปียก และอาคารผลิต ขนาด15.1 เมตร x 11.4 เมตร สูง 48 เมตร โดยใช้วิธี” สลิปฟอร์ม” และไซโลขนาด 50 เมตร x 39 เมตร สูง 48 เมตร โดยพื้นที่โดยรวม 15,400 ตรม.
  • -ไซโล แบ่งเป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาด 36 เมตร x 18 เมตร สูง 60 เมตร, ไซโลถั่วเหลือง 3 ถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.6 เมตร สูง 30 เมตร และ โกดัง ขนาด 13 เมตร x 18 เมตร สูง 17 เมตร

See Slipforming Vedio

  • - Feed mill
  • - Silos

โครงการย้ายโรงงาน ไทยเดลี่ จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย

ประกอบด้วยงานออกแบบ และก่อสร้างโรงงานใหม่ของบริษัทไทย เดลี่ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนการผลิต 8,000 ตารางเมตร พื้นที่โกดัง 19,000 ตรม. พื้นที่ชั้นลอยสำหรับห้องวิจัยและสำนักงาน 750 ตรม. อาคารสำนักงานพื้นที่ 750 ตรม. อาคารเอนกประสงค์พื้นที่ 900 ตรม. พื้นที่บริการอื่นๆ 6,000 ตรม.

Ver peliculas online