หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 581,126,256 56.535
2. VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. 94,372,280 9.181
3. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 66,267,810 6.447
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 34,784,606 3.384
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,155,680 3.323
6. Novotel Investments Limited 25,000,000 2.432
7. นายสันต์ปาล ศิลป์เชาวลา 8,000,000 0.778
8. นายอาจ อรรถกระวีสุนทร 4,809,710 0.468
9. นายประสิทธิ์ ชีวนันทชัย 4,275,800 0.416
10. นางสาวพรพรรณ โพธิรังษีเทพ 4,000,016 0.389
Ver peliculas online