หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 312 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 409 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 1.43 MB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 2.17 MB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 1012 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 366 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 865 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 639 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 374 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 357 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 418 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 580 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 408 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 385 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 337 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 647 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 544 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 275 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 956 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 387 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 226 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 284 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 212 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 62 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 294 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 389 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 232 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 291 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 283 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 278 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 58 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 92 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 106 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 72 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 50 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 90 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 92 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 70 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 52 KB.

ดาวน์โหลด

ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 72 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 94 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 69 KB.

ดาวน์โหลด
ชี้แจงผลการ
ดำเนินงาน
ของบริษัท

ขนาดไฟล์ : 59 KB.

ดาวน์โหลด

Ver peliculas online