หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > เครื่องคำนวณการลงทุน
เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: CNT ราคาล่าสุด 1.97
สกุลเงิน THB เปลี่ยนแปลง -0.01
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 17,500 % เปลี่ยนแปลง -0.51%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.97 / 9,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.99 / 200
วันก่อนหน้า 1.98 ราคาเปิด 1.98
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.97 - 1.99 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.91 - 3.34
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)
Ver peliculas online